Gegevensbescherming

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesseHieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze websitePersoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Betolz GmbH, Senefelderstraße 4a, 63594 Hasselroth, Duitsland, Tel.:01627743623, e-mail:kontakt@betolz.comDe verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvBestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL ofTLS-coderingU herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks"https://"en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar de siteserver verzendt (zogenaamde"Serverlogbestanden")Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (eventueel:in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtf GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze websiteDe gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruiktWij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagenSommige van deze cookies worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde"Sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven voor langere tijd op uw eindapparaat en stellen u in staat pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde cookies)."permanente cookies")In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

Als individuele door ons gebruikte cookies ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb AVG ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichteen DSGVO in het geval van een gegeven toestemming of volgens art6 alinea1 verlichtf AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvvia contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dit nodig is.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtf AVGAls uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art6 alinea1 verlichtb AVGUw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

5.1 Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingenDe enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadresHet verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aansprekenVoor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zgnDouble-opt-in-procedure die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief alleen ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art6 alinea1 verlichteen AVGWij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen tracerenDe gegevens die we verzamelen bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoonNadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover informeren wij u in deze verklaring.

5.2 piano

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via deze provider:Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS

Op basis van ons legitieme belang bij effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing, geven wij de gegevens door die u hebt opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief in overeenstemming met art.vriendelijk6 alinea1 verlichtf AVG aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de verzending van de nieuwsbrief kunnen overnemen.

Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming vlgsvriendelijk6 alinea1 verlichta DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens oftrackingpixels in de verzonden e-mails, die openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen metenEindapparaatinformatie (bijvtoegangstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere databases.

U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en openbaarmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

5.3 Advertenties per post
Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding volgens art6 alinea1 verlichtf AVG en om hiermee interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden te verzenden via een uploadfunctieDe ingediende afbeelding wordt gebruikt als sjabloon voor het personaliseren van het geselecteerde product.

Met behulp van het uploadformulier op de website kan de klant een of meer beeldbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, gecodeerde gegevensoverdrachtVervolgens registreren, bewaren en gebruiken we de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de respectieve servicebeschrijving op onze websiteAls de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafenEen verdere overdracht vindt niet plaatsAls de verzonden bestanden ofde digitale motieven bevatten persoonsgegevens (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), alle zojuist genoemde verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd met het doel uw online bestelling te verwerken in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb AVG.

Nadat de bestelling is verwerkt, worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

6.2 Verzending van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking per e-mail

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden per e-mail te verzendenDe ingediende afbeelding wordt gebruikt als sjabloon voor het personaliseren van het geselecteerde product.

De klant kan ons een of meer afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat sturen via het op de website vermelde e-mailadresVervolgens registreren, bewaren en gebruiken wij de op deze manier verzonden bestanden uitsluitend voor de vervaardiging van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de betreffende servicebeschrijving op onze websiteAls de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafenEen verdere overdracht vindt niet plaatsAls de verzonden bestanden ofde digitale motieven bevatten persoonsgegevens (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), alle zojuist genoemde verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd met het doel uw online bestelling te verwerken in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb AVG.

Nadat de bestelling is verwerkt, worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

6.3 Voor zover dit voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig art.6 alinea1 verlichtb AVG doorgegeven aan de opdrachtgevende vervoerder en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u bij de bestelling verstrekt (naam, adres, e-mailadres) om u te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen volgens art6 alinea1 verlichtc AVG via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates in de wettelijk bepaalde periodeUw contactgegevens worden strikt gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en worden alleen door ons voor dit doel verwerkt voor zover dat nodig is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contractenBepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

6.4 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendpartnersWij geven uw naam en uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer, uitsluitend ten behoeve van de levering van de goederen Art6 alinea1 verlichtb AVG naar een door ons geselecteerde verzendpartner.

6.5 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

6.6 Deutsche Post

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener:Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art6 alinea1 verlichteen DSGVO vóór de levering van de goederen om een leveringsdatum af te stemmen ofaan de leverancier voor de leveringsmelding, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegevenAnders, met het oog op levering in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan de aanbiederDe gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederenIn dit geval, voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder ofde afleverbon is niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

6.7DHL

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener:DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art6 alinea1 verlichteen DSGVO vóór de levering van de goederen om een leveringsdatum af te stemmen ofaan de leverancier voor de leveringsmelding, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegevenAnders, met het oog op levering in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan de aanbiederDe gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederenIn dit geval, voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder ofde afleverbon is niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

6.8 DHL Vracht

Als transportdienstverlener gebruiken wij de volgende aanbieder:DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art6 alinea1 verlichteen DSGVO vóór de levering van de goederen om een leveringsdatum af te stemmen ofaan de leverancier voor de leveringsmelding, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegevenAnders, met het oog op levering in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan de aanbiederDe gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederenIn dit geval, voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder ofde afleverbon is niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

6.9 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Klarna

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website:Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt naar hen verzonden in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb DSGVO doorgegevenIn dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Bij het selecteren van een betaalmethode waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (bijv. aankoop op rekening of termijnbetaling ofautomatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer,informatie over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen, gebruiken we deze gegevens in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtf DSGVO doorgestuurd naar de aanbieder ten behoeve van een kredietcontroleAan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (bijvoorbeeld winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingshistorie) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Voor de beslissing in het kader van de beoordeling van de aanvraag, naast provider-interne criteria volgens art6 alinea1 verlichtf DSGVO ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus zijn opgenomen:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdescore waarden)Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch procesBij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar ons of naar de aanbieder te sturenDe aanbieder mag echter blijvenbehoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
-Paypal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website:PayPal (Europe) Sarlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt naar hen verzonden in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb DSGVO doorgegevenIn dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Bij het selecteren van een betaalmethode waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (bijv. aankoop op rekening of termijnbetaling ofautomatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer,informatie over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen, gebruiken we deze gegevens in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtf DSGVO doorgestuurd naar de aanbieder ten behoeve van een kredietcontroleAan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (bijvoorbeeld winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingshistorie) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdescore waarden)Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch procesBij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar ons of naar de aanbieder te sturenDe aanbieder mag echter blijvenbehoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
- Paypal afrekenen
Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betalingssysteem van PayPal, dat bestaat uit de eigen betalingsmethoden van PayPal en lokale betalingsmethoden van derden.
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden -"Betaal later"via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal (Europe) Sarl als onderdeel van het betalingsproceset Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna"PayPal"), verderDe overdracht vindt plaats in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden -"Betaal later"via PayPalVoor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtf DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietbureausPayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode moet worden verstrektHet kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdescore waarden)Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch procesBij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomenU kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPalPayPal kan echter blijven bestaanbehoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
Als u de PayPal-betaalmethode"aankoop op rekening"selecteert, worden uw betalingsgegevens eerst naar PayPal verzonden om de betaling voor te bereiden, waarna PayPal deze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling uitvoerenDe wettelijke basis is art6 alinea1 verlichtb AVGRatePay voert in dit geval zelf een identiteits- en kredietcontrole uit om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met het reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens af vanwege het legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichtf AVG aan kredietbureausEen lijst met kredietbureaus waar Ratepay gebruik van kan maken, vindt u hier:https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/
Bij gebruik van de betalingsmethode van een lokale externe aanbieder worden uw betalingsgegevens in eerste instantie verwerkt in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb DSGVO doorgestuurd naar PayPalAfhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betalingsmethode, verzendt PayPal vervolgens uw betalingsgegevens om de betaling uit te voeren in overeenstemming met art6 alinea1 verlichtb AVG aan de desbetreffende aanbieder:
- Onmiddellijk (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr14-16, 60313 Frankfurt am Main
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności spz oo, ulCzerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA SAS, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
Raadpleeg voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- Shopify-betalingen

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website:Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt naar hen verzonden in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb DSGVO doorgegevenIn dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.
- ONMIDDELLIJK

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website:SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt naar hen verzonden in overeenstemming met Art6 alinea1 verlichtb DSGVO doorgegevenIn dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

7) Onlinemarketing

7.1 Facebook-pixel om aangepaste doelgroepen te creëren met geavanceerde data-matching (met cookie-toestemmingstool)

Binnen ons online aanbod gebruiken we de"Facebook Pixel"-service van de volgende aanbieder in de modus voor uitgebreide gegevensvergelijking:Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook")

Als een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt de URL van onze gelinkte pagina met behulp van"Facebook Pixel"uitgebreid met een parameter.Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gelinkte pagina zelf plaatstDaarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens zoalshet e-mailadres dat we verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie voor transacties zoals aankopen, account logins of registraties (uitgebreide gegevensmatching)De cookie wordt dan gelezen en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, naar Facebook te verzenden.

We gebruiken"Facebook Pixel"met geavanceerde data-matching om onze Facebook-advertenties weer te geven (zogenaamdeFacebook-advertenties") effectiever en om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de interesses van gebruikers of bepaalde kenmerken hebben (bijvInteresses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde"Aangepaste doelgroepen").

Daarnaast analyseren we de effectiviteit van onze advertenties door bij te houden of gebruikers na het klikken op een advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (conversie)Vergeleken met de standaard"Facebook Pixel"-variant, helpt de geavanceerde data-matching-functie ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies te registreren.

Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat ze aan het betreffende gebruikersprofiel kunnen worden toegewezen en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruikenDe gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichta DSGVO heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegevenU kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de"Cookie Consent Tool"op de website.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen; in deze context kan er ook een overdracht plaatsvinden naar servers van Meta Platforms Inckom in de VS.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

7.2 Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google")Google AdSense maakt gebruik van zgnCookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk makenDaarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zgn"Web beacons"(kleine onzichtbare afbeeldingen), waarmee eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerdDe door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagenDit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLCkom in de VS.
Google gebruikt de zo verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evaluerenHet in het kader van Google AdSense door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van GoogleDe door Google verzamelde informatie kan aan derden worden overgedragen indien dit wettelijk vereist is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via cookies en/of webbakens, worden alleen uitgevoerd als u ons toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichta DSGVO heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegevenZonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google AdSense.
U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de"Cookie Consent Tool"op de website.
De gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen hier worden bekeken:https://www.google.de/policies/privacy/

8) Webanalysediensten

Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende aanbieder:Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, algoritmen voor het uitlezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de dienst gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, waaronder informatie over het gebruikte eindapparaat, zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te kunnen gebruiken voor het evalueren van statistische analyses van het gebruiksgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan te makenOnder andere de evaluatie van bewegingspatronen (zogenaamdeHeatmaps) zijn mogelijk, die de duur van paginabezoeken en interacties met pagina-inhoud (bijvBtekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs).Pseudonimisering sluit in principe een directe persoonlijke verwijzing uitEen combinatie met andere eenduidig over u verzamelde gegevens vindt niet plaats.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichta DSGVO heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegevenU kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de"Cookie Consent Tool"op de website.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

9) Retargeting/remarketing en het bijhouden van conversies

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee we deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derdenDe aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google")Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoektVerdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet ziet te personaliseren.Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiërenHiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormenAls onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van Google LLCkom in de VS.
Details over de door Google Ads Remarketing geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier:https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in te downloaden en te installeren:
https://support.google.com/ads/answer/7395996 ?
Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichta DSGVO heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegevenU kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de"Cookie Consent Tool"op de website.

Retargeting-pixel van Pinterest

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder:Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertentiesHet advertentiemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruiksgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagenIn het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passenDeze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagenU krijgt advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichta DSGVO heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegevenZonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van retargeting-technologie.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekkenOm uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de"Cookie Consent Tool"op de website.

10) Sitefunctionaliteiten

10.1 YouTube

Deze website gebruikt plug-ins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen:Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan:Google LLC., VS

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder om de plug-in te ladenBepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingebedde video's via de plug-in wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent ingelogd op een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account wanneer u op een video kliktAls u niet aan uw account wilt worden toegewezen, moet u zich afmelden voordat u op de afspeelknop drukt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art.vriendelijk6 alinea1 verlichteen DSGVO hebben verleendU kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren met behulp van de"Cookie Consent Tool"op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

10.2 Online aanvragen via een formulier

Actuele vacatures maken wij bekend in een apart gedeelte op onze website, waarop geïnteresseerden via het daarvoor bestemde formulier kunnen solliciteren.

Aanvragers moeten alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een geïnformeerde beoordeling, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals bewijs van prestaties en, indien van toepassing, gezondheidsgerelateerde informatieDetails over de sollicitatie vind je in de vacature.

Tijdens het verzenden van het formulier worden de gegevens van de sollicitant volgens de stand van de techniek gecodeerd aan ons doorgegeven, uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie door ons opgeslagen en geëvalueerdDe verwerking vindt plaats op basis van art6 alinea1 verlichtb AVG (of§ 26 alinea1 BDSG), in die zin dat het doorlopen van het sollicitatieproces wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art9 lid1 AVG (bijvGezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte) worden van aanvragers gevraagd, de verwerking vindt plaats in overeenstemming met art9 lid2 verlichtBAVG zodat wij onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen ter zake kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op art9 lid1 verlichth DSGVO als ze worden gebruikt ten behoeve van gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector die hij volgt.

Indien de sollicitant niet wordt geselecteerd of indien een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden de ingevulde gegevens in het formulier en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na kennisgeving verwijderdDeze termijn is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen uit de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art6 alinea1 verlichtb AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met§ 26 alinea1 BDSG) voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

10.3 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Op onze website adverteren wij momenteel vacante functies in een apart gedeelte, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

Aanvragers moeten alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een geïnformeerde beoordeling, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals bewijs van prestaties en, indien van toepassing, gezondheidsgerelateerde informatieDetails over de sollicitatie vind je in de vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie per e-mail worden de gegevens uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie opgeslagen en geëvalueerdAls we vragen hebben, gebruiken we het e-mailadres of telefoonnummer van de aanvragerDe verwerking vindt plaats op basis van art6 alinea1 verlichtb AVG (of§ 26 alinea1 BDSG), in die zin dat het doorlopen van het sollicitatieproces wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art9 lid1 AVG (bijvGezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte) worden van aanvragers gevraagd, de verwerking vindt plaats in overeenstemming met art9 lid2 verlichtBAVG zodat wij onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen ter zake kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op art9 lid1 verlichth DSGVO als ze worden gebruikt ten behoeve van gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector die hij volgt.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie inclusief de sollicitatie-e-mail uiterlijk 6 maanden na kennisgeving verwijderdDeze termijn is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen uit de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art6 alinea1 verlichtb AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met§ 26 alinea1 BDSG) voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

11) Hulpmiddelen en diversen

Toestemmingstool voor cookies

Deze website maakt gebruik van een zgn"Cookie-toestemmingstool"De"Cookie-Consent-Tool"wordt aan gebruikers getoond wanneer de pagina wordt geopend in de vorm van een interactieve gebruikersinterface, waarop toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het vakje aan te vinkenDoor de tool te gebruiken, worden alle cookies/services waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinkenDit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen met toestemming op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaanPersoonlijke gebruikersgegevens worden hier over het algemeen niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art.6 alinea1 verlichtf AVG op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een wettelijk conform ontwerp van onze website.

Een andere wettelijke basis voor verwerking is art6 alinea1 verlichtc AVGAls verantwoordelijke persoon zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-inhoudstool vindt u direct in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventierechten) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve oefeningsvereisten:

 • Recht op informatie volgens art15 AVG;
 • Recht op rectificatie volgens art16 AVG;
 • Recht op verwijdering volgens art17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens art18 AVG;
 • Recht op informatie volgens art19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art20 AVG;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met art7 alinea3 AVG;
 • Recht om te klagen volgens art77 AVG.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN IN ONZE VROEGERE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET TOEKOMSTIGE REDENEN VOORTVLOEIENDE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENSVERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN KRACHTEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAMEU KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

13) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien van toepassing - ook op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv.commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art6 alinea1 verlichta DSGVO, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden verzameld in het kader van rechtshandelingen ofverplichtingen vergelijkbaar met rechtshandelingen op grond van art6 alinea1 verlichtb AVG worden verwerkt, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, voor zover ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art6 alinea1 verlichtf AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar overeenkomstig art21 alinea1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van art6 alinea1 verlichtf AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar overeenkomstig art21 alinea2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.