Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiting van een contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties
 9. Cadeaubonnen inwisselen
 10. Toepasselijk recht:
 11. plaats van jurisdictie
 12. Gedragsregels
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna"AV") van Betolz GmbH (hierna"verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna"klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de verkoper online -Winkel voltooit geïllustreerde goederenHet opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

1.4 Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoperNa het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigtVerder kan de klant het aanbod ook telefonisch of per e-mail bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door aflevering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoetDe termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod.Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna:"PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- volAls de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm naar de klant verzonden (bijv.Be-mail, fax of brief).Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk.

2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezenEen effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergrootDe klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerkingDe klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangenMet name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelastingEventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komenDit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door kredietinstellingen (bijvtransferkosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten ofbelastingen (bijvtaken)Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst"Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna"Stripe").De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoperOm betalingen te verwerken, kan Stripe andere betalingsdiensten gebruiken waarvoor:speciale betalingsvoorwaarden gelden, waarop de klant kanwordt apart vermeldMeer informatie over"Shopify Payments"is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .

4.6 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de"Klarna"-betaalservice, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna"Klarna").Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:

https://betolz.com/pages/payment-information-klarna

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering plaatsvinden binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomenBij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor heeft gemaaktDit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefentAls de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het vervoer uit de zendingAls de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemenIn afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending met de uitvoering opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant had genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in het geval van onjuiste of onjuiste levering aan zichzelfDit is alleen van toepassing in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de leverancier een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de nodige zorgvuldigheidDe verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgenIn het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

- per email

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)

7.1 Tenzij anders vermeld in de volgende voorschriften, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassingIn afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het soort aanvullende prestatie;
 • in het geval van nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf levering van de goederen;
 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt gedaan als onderdeel van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
 • voor een mogelijkebestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor eventuelebestaande wettelijke verhaalsrecht blijven onaangetast.

7.5 Indien de klant optreedt als handelaar iSd§ 1 HGB, hij heeft de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGBIndien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellenIndien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties

8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract niet alleen de levering van goederen maar ook de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de verkoper alle inhoud verstrekken die nodig is voor de verwerking, zoals teksten , afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsformaten, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de verkoper - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenenDe klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verkrijgen van rechten op deze inhoudDe klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het hebben van het recht om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruikenIn het bijzonder zorgt hij ervoor dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrecht en persoonsrechten.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden die deze jegens de verkoper kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoperDe klant neemt ook de noodzakelijke kosten van juridische verdediging op zich, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten voor het wettelijke bedragDit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreukIn het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en verdediging onverwijld, naar waarheid en volledig te verstrekken.

8.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de inhoud die door de klant voor dit doel wordt verstrekt in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zedenDit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.

9) Cadeaubonnen inwisselen

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna"cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en restbedragen op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de bon is gekochtHet resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant bijgeschreven.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooidVerrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om verdere Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden worden gekozen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en is ook niet rentedragend.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaarDe verkoper kan met ontladende werking betalen aan de respectievelijke eigenaar die de cadeaubon verzilvert in de online shop van de verkoperDit geldt niet indien de verkoper kennis of grove onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

10) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederenVoor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Jurisdictie:

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van het bedrijf van de verkoperIndien de klant zijn statutaire zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de vorderingen die uit het contract voortvloeien aan de klant kunnen worden toegerekend. professionele of commerciële activiteitIn de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht om beroep in te stellen op de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

12) Gedragscode

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die online kunnen worden bekeken op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link:https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.